top of page

                                                                

                                                     Avl af en udrydningstruet heste race

 

Avl bør aldrig være tilfældig,  derfor bruger jeg meget tid og penge på at finde gode avlsdyr der passer sammen.  Jeg forsøger at komme så tæt på standarden for nordlandshest/lyngshest som muligt.  På grund af meget begrænset antal af heste at vælge imellem, er det ofte en udfordring og der vil altid være en  vis indavls %.  

 

 

 

 

                                                                       AVLSMÅL FOR NORDLANDSHEST/LYNGSHEST

 

Nordlandshest/lyngshest skal ha et rasetypisk preg, et funksjonelt eksteriør, allsidige bruksegenskaper og godt lynne.  Vektlegging  av   egenskaper I avlsmålet vektlegges egenskapene som vist nedenfor:

                              

                                                                                                        Egenskap/Vektlegging i %

 

                                                                                                                       Eksteriør 50 % 

                                                                                                                 Bruksegenskaper 30 %

                                                                                                                          Lynne 10 %

                                                                                                                           Helse 10 %

 

 

                                                                                           Eksteriør bedømmes etter følgende kriterier:

 

                                                                                                             Rasetype og preg

 

                                                                                                             Kroppsbygning, muskulatur

 

                                                                                                             Beinkvalitet, beinstilling

 

                                                                                                             Bevegelser i skritt og trav

 

                                                                                                             Helhetsinntrykk ved beskrivelse

                                                                                                               

 

                                                                                  Bruksegenskaper som vektlegges i avlsarbeidet, er:

 

                                                                                                                    Allsidighet

 

                                                                                                                     Samarbeidsevne

 

                                                                                                                     Arbeidsvilje

                                                                                                                     

                                                                                                                     Lynne

 

Lynne vurderes av eksteriørdommere, bruksprøvedommere og utstillingsveterinær.

Helse vurderes på bakgrunn av veterinære anmerkninger.

Eksteriør kan vektes for de enkelte punktene i samråd med Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest og kåringsnemnda for rasen ut fra spesielle utfordringer som kan oppstå.

Bruksegenskapene tas hensyn til gjennom bruksprøver på utstillingene, og/eller resultater

fra konkurranser i regi av Landslaget for nordlands/lyngshest eller andre organiserte

konkurransearrangører. Når det gjelder innhold og reglement for bruksprøver på offentlige utstillinger, henvises det til gjeldende bruksprøvereglement fra Norsk Hestesenter

 

 

                                                        Rasebeskrivelse

Rasetype og preg:

Nordlandshest/lyngshest skal være en harmonisk hest, vise utstråling og vitalitet samt ha godt

lynne. Innen rasen finner man en viss variasjon i typer, fra de lettbygde til de litt tyngre

individer. Hesten skal være lett gjenkjennelig i både rasetype og kj

ønnspreg, der farge, hode,

avtegn og individets størrelse er viktig for fenotypen, og vil bli tillagt stor vekt ved

helhetsvurdering.

Om sommeren har den kort, blankt hårlag, om vinteren kraftig pels. Lite hovskjegg er rasetypisk.

 

Høyde:

Stangmål manke v

arierer normalt mellom 125 og 145 cm, med hovedtyngden mellom 130 og

140 cm. 3 års hingster som kåres bør ligge innenfor hovedtyngden, men dette er ikke noe

absolutt krav. Høyden vurderes som en del av helhetsinntrykket.

 

Farge og avtegn:

Følgende farger er tillatt: Rød, brun, svart, gul, borket, sølvbrun, sølvsvart, sølvborket og alle

avblekbare skimmelvarianter av disse. Det er ønskelig å beholde fargemangfoldet. Blåøyd hvite

individer kan ikke premieres eller kåres. Store avtegn på hode

og over 1/3 opp på pipa på

bakbein er ikke ønskelig. Med store avtegn på hode menes bles som går utover øyepartiet, samt

kubles. Vanlige avtegn er stjerne og bles, jamfør stambok 1 fra 1969.

Glassøyd/ringøyd og avtegn på kropp og alle avtegn på hud over h

oven på frambein er

diskvalifiserende

.

Hode og hals:

Lett, pent hode med passelig pannebredde og uttrykksfulle øyne. Neseryggen skal være

tilnærmet rett, og ikke for lang. Hodet skal harmonere med hals/kropp. Halsen skal være vel

ansatt. Det er ønskelig m

ed god lengde på hals, en godt muskelsatt nakke og markert overgang

hode/hals, uten underhals.

 

Kropp:

Harmonisk godt muskelsatt kropp med god manke, passe bredde og god dybde. Sterk i rygg og

lendeparti. Kryss og lår har gode vinkler og skal være godt mus

kelsatt. Krysset bør ha god lengde

og skal være noe hellende.

 

Bein:

Rasen preges av sterke, hardføre bein og høver av god kvalitet. Beina skal være tørre og velstilte

med god pipebredde og markerte ledd. Overarmen er godt muskelsatt. Bakbein skal ha godt

utviklet muskulatur i underlår. Hasene skal ha gode vinkler og ikke være markert retthaset.

Bevegelser:

Bevegelsene skal være veivinnende, lette, ledige og korrekte med god takt. Bevegelsene skal

også være gjennomgripende. Det vil si god bruk av alle ledd

og bevegelse i overlinja i alle viste

gangarter.

 

Lynne:

Rasen har et allsidig avlsmål og lynnet skal gjenspeile dette. Det krever en robust, ærlig, pålitelig

og livlig hest som har god tilpasningsevne til aktuelle bruksområder. Lynne bedømmes under

bruks

prøver på utstilling. Videre vurderes hestenes opptreden og vesen på utstilling. Lynne skal

beskrives og evalueres av eksteriørdommere, bruksprøvedommere og veterinær når denne er

tilstede.

Helse:

Rasen har generelt god helse, men man må være spesielt oppmerksom på avvik og

diskvalifiserende lidelser da nordlandshest/lyngshest er en liten og sårbar populasjon.

 

Bruksområde:

Nordlandshest/lyngshest har alltid hatt et allsidig bruksområde. Hesten var tidligere brukt til all

slags gårdsarbeid og som skyss-og ridehest.

Den er en allsidig hest som kan brukes av alle i familien da den er høvelig i størrelse og lynne.

Hesten er godt egna for bruk i alle vanlige disipliner innenfor ridning og kjøring, og er også godt

egna til turridning og kløving da den er stø på foten og fornuftig i vanskelig terreng.

Nordlandshest/lyngshesten har en framdrift og et trav som gjør den godt egna som

ponnitraver.

Den er også en utmerket terapihest med sitt rolige, vennlige vesen og sitt gode

bevegelsesmønster. Arbeidsviljen og pågangsmotet til nordlands/lyngshesten gjør den velegna til bruk i rideskoler

der det kreves at hesten viser tålmodighet med uerfarne ryttere samtidig som den har kapasitet til å gi

utfordringer for de mer erfarne rytterne.

 

 

Kilde: Rimfakse

 

 

bottom of page